feto_basyuceler_kudret_manset_1

GÜLEN’İN SAĞ KOLU DR. KUDRET BİR TWİT ATTI, FETÖ’DE “YALANLARLA” DOLU “BAŞYÜCELER ŞÛRASI” TARTIŞMASI BAŞLADI

MUSTAFA AYDIN

DOSYATV / ÖZEL HABER

Fetullah Gülen’in tansiyonunu ceketinin üstünden ölçen Dr. Kudret Ünal, twitter hesabından yaptığı paylaşımla örgütün reddettiği “Başyüceler Şûrası-Heyeti”nin varlığını itiraf etmiş oldu. FETÖcüler bu paylaşıma büyük tepki gösterirken, Dr. Kudret twitini sildi. Bu kez bu twitin görselini kullanarak Pensilvanya’yı sıkıştıran muhalifleri FETÖcüler “öyle bir twit atılmadı” diye yalan söyleyerek susturmaya çalıştı. Ancak gerçek yine kısa sürede ortaya çıktı. Çünkü örgütten ayrılıp isyan bayrağı açan bir isim Dr. Kudret’in twitini ve o mesajla ilgili etkileşimleri archive.vn sisteminde arşive almıştı.

YİNE YALAN SÖYLEDİLER YİNE REZİL OLDULAR

Dr. Kudret Ünal, örgüt tabanını üzerine basılıp ezilip geçilecek bir köprü olarak lanse etmiş, onların kendilerini “Başyüceler” için feda ettiğini söylemişti. Fetullah Gülen’in konuyla ilgili bir şiirini de görselde kullanan Ünal’a, “şiirin Hocaefendi’ye ait olduğu belli mi ki” diye bile yazılabildi. FETÖ’nün en önemli “büyücü”lerinden olan ve uydurduğu rüyaları Bylock üzerinden yaydığı ortaya çıkan Dr. Kudret, tepki çeken paylaşımını kısa süre sonra sildi.

15 Temmuz ihanetinden önce ‘şifreli darbe’ talimatını Türkiye’deki örgüt üyelerine gönderdiği tespit edilen Dr. Kudret Ünal 8 Mayıs’ta @DrKudret hesabından Gülen’in şu şiirini paylaştı:

“Baş yüceler geçsin diye köprü olmuş canlar,
Bu fedakârlığı insan olan insan anlar;
Dünya bu civanmertliği anladığı zaman,
Dinecektir bütün kin ve nefreti hicranlar.”

Ünal, paylaşımında her şeyleri; kendi takma isimleri, kiminle evlenecekleri, çocuklarının isimleri, ne zaman çocuk yapacakları, meslekleri, çalışacakları şehir ve ülke, tayin, terfi dahil her şeylerini belirledikleri “parya” FETÖcülerin “Baş Yüceler” için kendini feda etmek zorunda olduğunu yazdı.

ÖNDER AYTAÇ TEPKİ GÖSTERDİ, “GÜLEN’İN BÖYLE ŞİİRİ YOK”
DEDİ, “BAŞ YÜCELER” DİYE BİR ŞEY YOK” DEDİ KENDİ YAZDIKLARI ORTAYA ÇIKTI REZİL OLDU

Dr. Kudret’in paylaşımı FETÖ’nün ne kadar “organize yalancı” bir örgüt olduğunu da ortaya koydu. “Baş Yüceler” diye bir şey yok diyen Önder Aytaç’ın kendisinin 2 yıl önce bu kelimeyi kullanarak anket yaptığı, FETÖ’nün Baş Yüceler Heyeti’ne iletilmesi gereken konuları sorduğu ortaya çıktı. Aynı şekilde Fuat Avni teknik ekibinden Yasin Kesen, saha ekibinden Tuncay Opçin’in de geçmişte bu tabirin olmadığını söyledikleri ortaya çıktı. Ancak, aşağıya ekleyeceğimiz kupür ve yazıyla Gülen’in, 1994’te Yeni Ümit’teki yazısında “Başyüceler Heyeti”nin nasıl iş göreceğini anlattığını; en önemlisi bugün “yok” dedikleri bu tabiri örgüt dergisinde nasıl kullandığını göstereceğiz:

İŞTE DOKTOR KUDRET’İN KORKUP SİLDİĞİ, HAŞHAŞİLERİN, “ÖYLE BİR TWİT ATILMADI” DİYEREK
YALANLA ÖRTMEYE ÇALIŞTIKLARI TWİTİN VE ALTTAKİ YAZIŞMALARIN GÖRÜNTÜLERİ

 

FETÖCÜLERİN “HİZMET’TE BAŞYÜCELER TABİRİ YOK” YALANINI YENİ ÜMİT’TEKİ
YAZISINDA FETULLAH GÜLEN BİZZAT ÇÜRÜTÜYOR

https://fgulen.com/tr/eserleri/kavramlar/yeni-umit-nisan-haziran-1994-sayi-24-istisarenin-kimlerle-yapilacagi-ve-suranin-tesekkulu

Fethullah Gülen, Yeni Ümit, Nisan-Haziran 1994, Sayı 24.

İstişarenin Kimlerle Yapılacağı ve Şûra’nın Teşekkülü

Şûrâ söz konusu olunca kimlerle meşveret edileceği hususu üzerinde de durmak îcap eder. Bütün bir ülke insanını bir araya getirip hepsiyle birden istişâre etmek mümkün olmadığına göre, onun sınırlı bir kadro ile gerçekleştirilmesi zarûreti doğar. Ayrıca, istişâreye arz edilen konular, büyük ölçüde ilim, mümârese, ihtisas ve tecrübe istediğinden, şûrânın da bu hususlarla temâyüz etmiş şahıslardan teşkil edilmesi îcap eder ki, bu da ancak, ulemânın ‘ehlü’-hall ve’l-akd’ dedikleri her meseleyi çözebilecek bir baş yüceler heyeti olabilir. Husûsuyla hayatın bütün bütün giriftleştiği, dünyanın globalleştiği ve her problemin bir dünya problemi hâline geldiği günümüzde, İslâmî mânâ, İslâmî ruh ve İslâmî ilimlerin yanında, Müslümanlar için çok defa maslahat sayılan diğer ilim, fen ve teknikle alâkalı konuları bilen kimselerin de bu baş yüceler içinde bulunması şarttır. Bu ikinci şıktaki hususlar, dine uygunluğu, dinî otoritelerce kontrol edilmesi kaydıyla, her zaman değişik sahalardaki ihtisas erbâbıyla yapılabilir. Aslında şûrâ, ehlü’-hall ve’-akd’e bırakıldığı gibi, onun değişik zaman ve değişik keyfiyetlere göre icrâ şekli de yine onlara havale edilmiştir. Dönüp tarihe baktığımız zaman, değişik devirler ve ayrı ayrı ahvâl itibârıyla onun tatbikatındaki farklılıkları görmek mümkündür. Evet, tarih boyunca o, yer yer dar dairede, zaman zaman da genişletilmiş olarak; bazen sırf siviller arasında, bazen de askeriye ve ilmiyeye de kapılarını açarak bir hayli farklılıklara sahne olmuştur. Ama, bu onun değiştirilmeye maruz bir kural olmasından değil, her devirde uygulanabilirliğindeki esnekliğinden ve evrenselliğindendir. Değişik şart ve değişik devirlere göre şûrânın icrâ şekli ve heyet mozayiği değişse de, onu teşkil eden
baş yücelerin, ilim, adalet, görüş ve tecrübe sahibi, hikmet ve ferâset erbâbı olmaları vasfı değişmez. Adalet; farzları yerine getirip haramlardan sakınmak ve insanî değerlere ters işler yapmamak demektir. İlim; dinî, idârî, siyâsî ve fennî uzmanlık demektir. Her ferdin değişik ilim dallarında ihtisas erbabı olması gerekmese de, heyet ve şahs-ı manevînin, yukarda zikredilen mevzulara açık olması yeter. Bazen görgü ve tecrübenin esas olduğu hususlarda, ilmiyeden olmasa bile, tecrübe sahiplerinin görüş ve düşünceleri de alınabilir. Hikmet; ilim, hilim, mânâyı nübüvvet anlamlarına geldiği gibi, eşyanın perde arkasına ıttılâ, halka kapalı olan şeyleri ferâset nûruyla görüp sezme; ferdî ve içtimâî problemleri çözebilme istidat, kabiliyet ve fetâneti mânâlarına da hamledilmiştir ki, her zaman erbabı az, değeri yüksek bir vasıf olarak görülmüş ve kabul edilmiştir.

 

FETÖ’YE MUHALİF İSİM AHMET’İN (@a_wolfenstein) BAŞ YÜCELER TWİT ZİNCİRİ

 

TÜRKİYE’Yİ ÇÖKERTME PLANI YENİ DEĞİL! FETULLAH GÜLEN DE 1988’DEN BERİ İŞİN İÇİNDE

15 TEMMUZ ÖZEL DOSYASI: GÜLEN VE ÇETESİNİN DARBE ÖNCESİ KÜSTAH TEHDİTLERİ TEK TEK BELGELENDİ

GRAHAM FULLER, FETULLAH GÜLEN, YALANLAR, HIZIR-MUSA KISSASI VE BİR DEŞİFRENİN HİKÂYESİ

FETÖCÜLER ŞOKTA! AHMET DÖNMEZ, SORU ÇALMA YÖNTEMİNİ İFŞA ETTİ!

FETÖCÜLER ŞOKTA! AHMET DÖNMEZ, SORU ÇALMA YÖNTEMİNİ İFŞA ETTİ!