akgunduz_feto_ovgu_manset_haber_1

FETÖCÜLERİ “YAŞAYAN EVLİYA” İLAN EDEN AHMET AKGÜNDÜZ DOSYASINI AÇIYORUZ

DOSYATV / ÖZEL HABER

Suriye’de 33 şehit verdiğimiz en acılı günümüzde, Facebook sayfasından, “Devlet Ricalimize! S-400’ler nerede? Çalışmıyor mu? Yine mi kandırıldık?” diye yazan; FETÖcü Mustafa Şevki Kavurmacı’ya 9 yıl ceza verilince, “Bu zulümdür. Kavurmacı yaşayan evliyadır” diye FETÖcüleri savunmak için kendini parçalayan Ahmet Akgündüz’ün dosyasını açıyoruz.

Soruyoruz:

Ordu seferde iken bozgunculuk yapan, cephe gerisinde fitne çıkaran moral bozmaya çalışana ne denir?

15 Temmuz darbesiyle ihaneti tescil edilmişleri korumaya çalışana, onların en tepe yöneticilerine “âlimdir, ehl-i takvadır” diyebilen birine ne denir?

Tarihin en zor dönemlerinden birini daha atlatmaya çalışırken, idarecilerin ve halkın kalp birliğini ve motivasyonunu bozmaya çalışıp şer ittifakının sözcüsü olana ne denir?

17-25 Aralık kumpas operasyonlarından; hatta 15 Temmuz ihanetinden sonra bile Fetullah Gülen ve vatan haini teröristlerine “evliya”, “ehl-i takva”, “24 saatinin 20 saatini ibadetle geçiren zât” diyen Ahmet Akgündüz’ü ifşa ediyoruz!

DOKTORA TEZİNİN ÇALINTI OLDUĞU 30 YILDIR TESCİLLİ!

Doktora tezinde ve diğer çalışmalarındaki “intihaller” ilmi makalelerle ortaya konan Ahmet Akgündüz, açacağımız bu dosyalarla artık YA “karantina” altına alınmalı ya da hâlâ maddi-manevi bağını kesemediği Fetullah Gülen’in yanına Pensilvanya’ya “hicret” etmeli.

Türkiye’deki tüm sınavlarda organize soru hırsızlığı yaptığı itirafçı beyanlarıyla ortaya konmuş, hukuk kılıflı kumpas ve şantajlarla insanların hayatını karartmış son olarak 15 Temmuz’da yüzlerce insanımızın canına kıymış bir ihanet örgütünün üyelerini hâlâ savunabilen biri artık ulu orta konuşamamalı.

AKGÜNDÜZ! FETÖ’YÜ EVLİYA İLAN ETTİĞİN KİTABINI NİYE HÂLÂ SATIYORSUN!

Ahmet Akgündüz’ün Fetullah Gülen’e “Alimdir”“Velidir”“Veliyullahtır”“Kutuptur”“Nur talebesidir” diye övgüler düzdüğü “Tabular Yıkılıyor-4” isimli kitap hâlâ hem internetten hem de Osmanlı Araştırmaları Vakfı bünyesinden satışa devam ediyor. Akgündüz, 2009 yılında bastırdığı 17-25 Aralık ve 15 Temmuz ihanetlerinden sonra bile piyasadan çekmediği kitabında Fetullah Gülen’i ve FETÖcüleri öve öve bitiremiyor.

Akgündüz, bu kitapta Fetullah Gülen hakkında şunları yazıyor:

“Fetullah Hoca Efendi iyi bir İslam âlimidir.” (Tabular Yıkılıyor-4, s. 72)

“Hocaefendi tefsir ve hadis ilimlerinde dâhi denebilecek kadar yüksek mertebeye sahiptir.” (a.g.e, s. 72)

“Hafızül Kur’an’dır.” (a.g.e, s. 72)

“Okumadığı hadis kitabı kalmamıştır. O noktada müthiş bir zirvedir.” (a.g.e, s. 72)

“Büyük bir âlimdir.” (a.g.e, s. 722)

“Hoca Efendi tıpkı Abdülkadir Cürcani gibi, tıpkı İslâm tarihinde bir kısım Arap edebiyatçıları gibi üslub-i müzeyyen sahibidir.” (a.g.e, s. 72)

“Burası önemli bir nokta Hoca Efendi iyi bir nur talebesidir.” (a.g.e, s. 73)

“İlahi aşktaki zirvesi ayrı.” (a.g.e, s. 73)

“Benim kanaatim Hoca Efendi çok farklı bir şekilde ehl-i velayettir.” (a.g.e, s. 73)

“Açıkça bir velidir. Onda şüphem yok.” (a.g.e, s. 73)

“Hoca Efendi velidir, veliyullahtır.” (a.g.e, s. 73)

“Nerede olduğunu ben tespit edemem. Ama en az bir kutup gibidir.” (a.g.e, s. 73)

“Ferdiyet makamına sahip, risale-i nur’un şahs-ı manevisine bağlı bir kutup gibidir.” (a.g.e, s. 73)

“Bir kısım çevrelerin iddia ettiği gibi Hoca Efendi hâşâ ne hıristiyanların aletidir, ne CIA, ne Amerika ile alakası vardır.” (a.g.e, s. 73)

“O itham edenlerin tahmin edemeyeceği kadar yüksek seviyede bir iman derecesine sahiptir. Ve kesinlikle bu ithamlar doğru değildir.” (a.g.e, s. 73)

“Bütün dünyada İslâm’ın yayılması noktasından mühim bir devredir. Mühim bir tabakadır, mühim bir merhaledir.” (a.g.e, s. 73)

“Hoca Efendi çok mütevazı bir insandır.” (a.g.e, s. 73)

“… Fetullah Gülen Hoca Efendi, … gibi nur talebeleri en az bir kutup kadar hizmet ettikleri halde, ferid makamını ihraz eden, Bediüzzaman ve Risale-i Nur şahs-ı manevisinin tasarrufu altındadırlar. Bahsettiğimiz zatlar asrımızda yaşayan maneviyat reislerinin başlarında gelen şahsiyetlerdir.” (Tabular Yıkılıyor-5, s. 14 / s. 116)

“Bazı ehl-i imanın Hoca Efendi gibi bir şahsiyeti hâşâ CIA ajanı diye itham etmeleri elbetteki bu düstura yüzde yüz muhalefettir.” (Tabular Yıkılıyor 5, s. 15-16)

Akgündüz, “Bu kitapların basımı 17-25 Aralık 2013’ten önce” diyerek kurtulamaz! Çünkü hem kendi yayınevinden hem de diğer kitap satış platformlarından internet yoluyla satışına; yani Fetullah Gülen ve örgütünü ağdalı ifadelerle övmeye el-ân devam ediyor!

Ve hâlâ örgüt yöneticiliğinden mahkûm olması gerekirken FETÖ’ye “üye”likten 9 yıl ceza almış Mustafa Şevki Kavurmacı’yı “yaşayan evliya” ilan edebiliyor! Mahkemenin verdiği cezayı “zulüm” olarak adlandırıp, “Böyle bir cezayı bir Müslümanın veremeyeceğini” ileri sürebiliyorsun!

İLGİLİ HABER:

SKANDAL! ERDOĞAN’A “MAFYA”, FETÖCÜLERE “YAŞAYAN EVLİYA” DİYEN AKGÜNDÜZ’E ANKARA’DA ÜST DÜZEY AĞIRLAMA – DosyaTV.com (dosyatv1.com)

EY AKGÜNDÜZ, FETÖ’YE NİÇİN “FTÖ” DİYORSUN!

Ahmet Akgündüz 2017 yılında “15 Temmuz İhanet Darbesi PDY ve Nur Cemaati Tartışmaları” diye bir kitap çıkarttı. Bu kitabında baştan sona FETÖ yerine PDY tabirini kullandı. Hatta TBMM Darbe Araştırma Komisyonu’na verdiği ifadesini kitabına alırken komisyondaki ifadesinde kullandığı bütün FETÖ ifadelerini de değiştirerek kitabına “paralel devlet yapılanması” “PDY” olarak aldı. Bu kitabının 48. Sayfasında “TBMM Darbe Araştırma Komisyonunu için, “Komisyon: FTÖ” ibaresini kullandı.

Ahmet Akgündüz’e sormak gerekmiyor mu?:

Komisyondaki ifadelerinde kullandığın FETÖ ifadelerini kitabına alırken neden değiştirdin? Kimler, hangi “FTÖ”cüler araya girdi? (Bkz. “15 Temmuz İhanet Darbesi PDY ve Nur Cemaati Tartışmaları”, s. 17, s. 64, ayrıca bkz. TBMM FETÖ Darbe Araştırma Komisyonu Tutanakları s. 90)

2016’DA BİLE FETÖ’YE “HOCAEFENDİ” DEDİN. NİYE?

Akgündüz kendi sitesinde yayınladığı 25.02. 2016 tarihli “Ümmet-i Muhammed’in Dirâyetli Âlimi ve Nur Talebelerinin Cesur Hocası Mehmed Kırkıncı” başlıklı yazıda yine FETÖ hakkında “Fethullah Hoca Efendi” tabirini kullanıyor. (https:// ahmedakgunduz.com/?p=345)

Ahmet Akgündüz’e soruyoruz:

“Hoca Efendi” dediğine göre 2016 yılında bile Fetullah Gülen’i “Veliyullah” olarak mı görüyordun?

Ahmet Akgündüz 24 Haziran 2014 tarihinde Ülke TV‘de Sıradışı isimli programda yaptığı konuşmada FETÖ’den sürekli Hoca Efendi diye bahsetmekte;

“Hoca Efendi hakikaten çok büyük bir iman ve Kur’an hizmeti yapmıştır. Ben de takdir etmişimdir.”,

“Sizin paralel yapı dediğiniz benim Hoca Efendi Hizmet Hareketi dediğim basın yayın organları..”

“Hoca Efendi de bir âlim ona bir şey demiyorum, hürmet ediyorum.” demektedir.

(Cumhuriyet tarihinin gerçek yüzü: Bediüzzaman. Ülke Tv. Sıradışı. 24 Haziran 2014 https://www. youtube.com/watch?v= 8HNF7klk P7A  )

Ahmet Akgündüz’e soruyoruz:

Sen nasıl bir âlimsin ki bunların içyüzünü görememişsin? Yoksa iç yüzünde “amentü”de ittifakın mı var FETÖ’yle?

AKGÜNDÜZ’DE HAKK’IN DEĞİL, FETÖ’NÜN HATIRI ÂLÎ

Ahmet Akgündüz’ün 2014 yılında bastığı “Hakk’ın Hatırı Âlîdir” isimli kitabında da FETÖ’yü öven, ihanetini küçülten ifadeleri bulunmaktadır.

-“Hizmet hareketini İsrail ya da Amerikan neoconlar etkiliyor olabilir mi?

“Bazen kraldan fazla kralcılar olabilir. Ben onlardan bu manadaki ittifakları asla beklemiyorum. Ama cemaat çok büyüdü. Bazen Gülen’i devre dışı bırakarak farklı hareketler yapanlar olduğunu biliyorum. Hizmet hareketinin lehine olması için kraldan fazla kralcı davranarak hata yapanlar var.”

Bu sözler Fetullah Gülen’i aklamaya çalışmak değil de nedir?

Bu övücü sözlerin, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ve 5187 sayılı Basın Kanunu uyarınca terör örgütünün propagandası niteliğinde olduğu ve bu sözleri içeren kitapların satılmaması, dağıtılmaması ve toplatılmaları gerektiği açıktır.

Terörle Mücadele Kanunu Madde 7: Terör örgütünün; cebir, şiddet veya tehdit içeren yöntemlerini meşru gösterecek veya övecek ya da bu yöntemlere başvurmayı teşvik edecek şekilde propagandasını yapan kişi, bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Bu suçun basın ve yayın yolu ile işlenmesi hâlinde, verilecek ceza yarı oranında artırılır. Ayrıca, basın ve yayın organlarının suçun işlenmesine iştirak etmemiş olan yayın sorumluları hakkında da bin günden beş bin güne kadar adli para cezasına hükmolunur.

Basın Kanunu Madde 25: El koyma, dağıtım ve satış yasağı.– 2) Soruşturma veya kovuşturmanın başlatılmış olması şartıyla … ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 7’nci maddesinin ikinci ve beşinci fıkralarında öngörülen suçlarla ilgili olarak basılmış eserlerin tamamına hakim kararıyla el konulabilir. … 4-) Yukarıdaki fıkra uyarınca yasaklanmış yayın veya gazeteleri bilerek dağıtanlar veya satışa sunanlar bu yayınlar yoluyla işlenen suçlardan eser sahibi gibi sorumludurlar.

Suç teşkil eden beyanları içeren bu kitaplar Osmanlı Araştırmaları Vakfı İktisadi İşletmesi tarafından açıkça halen satılmaktadır. Bu suçtur ve önlenmesi gerekir.

VATANDAŞLARDAN ZEKAT DİLENCİSİ AKGÜNDÜZ’E BÜYÜK TEPKİ!

Hüküm giymiş FETÖcüleri “yaşayan evliya” ilan eden Ahmet Akgündüz, son olarak Hollanda’daki FETÖ yuvası üniversitesine zekât toplamaya başladı. Akgündüz’ün twitter’dan yaptığı çağrı büyük tepki toplarken, sosyal medya kullanıcıları, fakirin hakkı olan zekâtın hiçbir kurum ve kuruluşa verilmemesi çağrısında bulundu.

Ahmet Akgündüz TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonuna verdiği ifadede Abdullah Aymaz’ın Aralık 2005’de kendisine gelerek “Rotterdam İslam Üniversitesini bizim cemaate devretmeni istiyoruz. Maddi sıkıntı yaşıyorsun, yürütemiyorsun, gel, bize devret.” dediğini söylemişti. Akgündüz buna karşılık kendisinin de şu cevabı verdiğini anlatmıştı:

“Muhterem Hocam -‘Hocam’ diyorum ona, benden büyük- Bir; ‘Ben Nur talebesiyim’, İki; ‘Rektör yardımcım sizden, Profesör Suat Yıldırım mütevellide; Mustafa Ermek mütevellide, sizden; … Ne gereği var?’” dediğini söylüyor. Komisyon üyeleri Abdullah Aymaz’ı “Kimdir bu şahıs?” diye sorduklarında ise: “Bu, Fetullah Hoca’nın bir numaralı adamlarından. Yani, hem âlim hem de takva sahibi bir insan ama maalesef böyle bir teklifle geldi.”

Bu ifadelerinden gördüğünüz gibi Rotterdam İslâm Üniversitesi’nin en tepe yönetiminde hem rektör yardımcısı hem mütevelli heyeti olarak FETÖ mensupları varmış. Akgündüz Meclis Komisyonu’na FETÖ’yü eleştiriyormuş gibi ifade veriyor ama bir taraftan da hem terör örgütü liderine “Fetullah Hoca” diyor, hem de FETÖ’nün Gülen’den sonraki ikinci adamı Abdullah Aymaz hakkında “hem âlim hem de takva sahibi bir insan” diyor. Üstelik bu sözleri darbe girişiminden sonra TBMM 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nda sarfediyor.

Hâlbuki Abdullah Aymaz silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek suçlamasıyla hakkında dava açılan, FETÖ davalarında örgüt yöneticisi olarak FETÖ Çatı Davası’nda yargılanan bir kimse.

Rotterdam Üniversitesi’ndeki diğer FETÖcü, diyalog fikrinin mimarlarından Prof. Dr. Suat Yıldırım da aynı şekilde FETÖ davalarında örgüt yöneticisi olarak yargılanıyor. Mustafa Ermek ise Papa ile Fetullah Gülen arasındaki görüşmede tercümanlık yapan, Hollanda’daki FETÖ’cülerin faaliyetlerinin arkasındaki bölge imamı olarak adı geçen bir örgüt yöneticisi. 

EK-VİDEO

Ahmet Akgündüz’ün doktora tezindeki intihalle ilgili Prof. Dr. Ali Birinci’nin yaptığı tarihi konuşma: