bekirberk_ajan_uzeyirsenler_dosyatv_manset_

Bediüzzaman’ın talebesi Üzeyir Şenler: Bekir Berk bana ajanlık teklifi yaptı!

DOSYATV / ÖZEL HABER

Yeni Şafak’ın, Bekir Berk ve Fetullah Gülen’in Özel Harp Dairesi tarafından Nurculuğun içine sokulan iki ajan olduğuna dair yayınladığı belge, canlı şahitlikle doğrulandı. Bediüzzaman’ın talebelerinden eski gazeteci Üzeyir (Özer) Şenler’in, avukat Bekir Berk’in 1960’lı yıllarda kendisine ajanlık teklif ettiğini açıkladığı video ortaya çıktı. Üzeyir Şenler, TRT’de yayınlanan röportajında daha önce de Fetullah Gülen’in Ali Rıza Güven tarafından mason yapıldığını açıklamış ve Güven’in kendisine de aynı şekilde masonluk teklif ettiğini ifşa etmişti.

19 Mayıs 2015’te TRT’de yayınlanan o haberde, Güven’in masonluk teklifini reddettiğini vurgulayan Şenler, “1 Numara” olarak tanımladığı Fetullah Gülen’in bu teklifi kabul ettiği için önünün açıldığını ifşa etmişti. Üzeyir Şenler’in, Milli Birlik Komitesi üyesi Şükran Özkaya’nın terekesinde ortaya çıkan tarihi belgeyi doğrulayacak şekilde vefat etmeden önce video-röportaj verdiği anlaşıldı.

Şenler, ilk kez yayınlanan konuşmasında teklifin 27 Mayıs 1960 darbesinden sonra, dönemin Genelkurmay’ı üzerinden geldiğini vurguluyor. Özkaya’nın arşivinden çıkan 16.09.1968 tarihli MİT’e ait bilgi notunda ise Berk ve Gülen’in Özel Harp Dairesi’ne bağlı çalıştıkları kaydediliyordu. Özel Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik Kurulu) o dönem direkt JUSMMAT’a yani ABD’ye bağlı olarak çalışan; maaş ve terfileri bile eski Başbakanlardan Bülent Ecevit’in açıkladığı üzere ABD’nin ödediği ve belirlediği bir kurumdu. Üzeyir Şenler, mülakatta Bekir Berk’in kendilerine “MİT ajanlığı” teklifi yaptığını söylüyor ancak Özkaya’nın arşivinden çıkan belgeyle Berk’in bağlı olduğu asıl yapının o zaman direkt ABD ve NATO’nun güdümündeki Özel Harp Dairesi (Seferberlik Tetkik Kurulu-ÖHD) olduğu netleşmişti. 14 Haziran 1992’de vefat eden Bekir Berk’in cenazesini vasiyeti üzerine Fetullah Gülen kıldırmıştı.

Kutu:

“BEKİR BERK VE GÜLEN, ÖZEL HARP DAİRESİ’NİN NURCULARIN İÇİNE SOKTUĞU İKİ AJAN”

Şükran Özkaya:

“Senato’ya ulaşan çeşitli ihbar mektuplarında Nurculukla ilgili yasa dışı faaliyetlerde bulunduğu ifade edilen Bekir Berk ve Fethullah Gülen’in araştırması için Milli Hizmet Başkanlığı’na yazı gönderilmiş ve cevaben gelen bu iki ismin Özel Harp Dairesi tarafından Nurcuların içerisine istihbaratçı olarak görev yaptığı ve herhangi bir işleme gerek olmadığı arz edilmiştir. 16.09.1968
M. Şükran Özkaya”

İŞTE ÜZEYİR ŞENLER’İN İLK KEZ YAYINLANAN TARİHİ İFŞAATI

O dönem Zaman gazetesinde editör olan gazeteci Mustafa Aydın, can güvenliği açısından ismini açıklamadığı bir başka Zaman gazetesi editörü ile birlikte Bediüzzaman’ın talebesi Üzeyir Şenler ile 23 Ağustos 2012 tarihinde Bursa’daki evinde görüştü. Şenler, TRT’de yayınlanan Fetullah Gülen’in ve Ali Rıza Güven’in mason olduğuna dair açıklamasını da bu görüşmede dile getirmişti. Gazeteci Şule Yüksel Şenler’in abisi olan 1934 Mersin doğumlu Şenler, 24 Nisan 2014 tarihinde vefat etmişti.

ÜZEYİR ŞENLER:
“BEKİR BERK, NUR CEMAATİNİN TAMAMININ
FİŞ LİSTESİNİ İSTEDİ VE BİZE AJANLIK TEKLİF ETTİ!”

Üzeyir Şenler, Bekir Berk’in avukatlık ofisinde gerçekleşen görüşmede Genelkurmay tarafından Bekir Berk kanalıyla kendilerine bir teklif geldiğini belirtti. Teklife göre dönemin Genelkurmay’ı Bekir Berk’ten Türkiye’deki tüm Nur talebelerinin listesini istiyordu. Bekir Berk görüşmede, nitelikli görülen Nur talebelerinin de askeri istihbarata alınacağını ifade ediyor. Mehmet Emin Birinci ve Mehmet Fırıncı’nın teklifi kabul ettiğini vurgulayan Şenler, teklife kendisinin itiraz ettiğini belirtiyor. Nur talebelerinin “müsbet hareketle” görevli olduğunu kaydeden Şenler, “istihbaratçılık ve hafiyelik”in “menfi hareket” olduğu görüşünü savunuyor. Bekir Berk’le tartıştıklarını ifade eden Şenler, Risale-i Nur hizmeti ile ilgili olarak o güne kadar en üst düzey noktada vazife görürken karşı çıktığı bu süreç sonrası için, “Beni hizmetten sessizce ekarte ettiler” diye konuşuyor.

İŞTE O TARİHİ RÖPORTAJ:

Siz o ilk sahneyi hatırlayabildiğiniz kadarıyla anlatabilir misiniz, avukatlık ofisindeki Bekir Berk’in teklifini?

ÜZEYİR ŞENLER – Bekir Berk teklif ediyor, bize diyor, o şeyden askeriye..

– Askeriyeden mi?

ÜZEYİR ŞENLER – Askeriyeden

– Genelkurmay’dan mı?

ÜZEYİR ŞENLER – Genelkurmay’dan..

ÜZEYİR ŞENLER –Genelkurmay tarafından Bekir Berk kanalıyla teklif geliyor.

– Kime geliyor bu? Kime söylüyorlar isim olarak hatırladığınız, o zamanki ağabeylerden?

ÜZEYİR ŞENLER – Birinci, Fırıncı bir de ben varım ama ben muhalefet ediyorum.

– O odada Bekir Berk diyor ki bize askeri kanattan böyle bir teklif var

ÜZEYİR ŞENLER –Evet.

– Diye söylüyor. Kendi şeylerden sizden niye istiyor; Birinci’den, Fırıncı’dan ve Üzeyir Bey olarak sizden? Kendisi bilemediği, cemaati tanıyamadığı için mi, yani şey olarak Anadolu’daki insanları bu listeyi, yani bu isimlerin tespitini?

ÜZEYİR ŞENLER – Bu isimlerin tespitini askeriye istiyor

– Askeriye Bekir Bey’den istiyor Bekir Bey de Birinci, Fırıncı ve sizden istiyor?

ÜZEYİR ŞENLER – Evet.

– Ne olacak o tespit edilen isimler? Vasıf ne isteniyor? O insanlardaki vasıf olarak becerikli kabiliyetli lise üniversite gibi bu tarz şeyler mi?

ÜZEYİR ŞENLER – Onlar söz konusu olmuyor henüz.

– İlk şeyde herkesin listesini mi istiyorlar?

ÜZEYİR ŞENLER – Evet

– Allah Allah o zaman cemaatin direkt hepsinin fiş listesi istiyorlar?

ÜZEYİR ŞENLER – Evet.

– Allah Allah. Çok ilginç siz nasıl tepki gösterdiniz o zaman ona?

ÜZEYİR ŞENLER – Dedim ki baktım Birinci ve Fırıncı kabul ettiler

– İtiraz etmediler, kabul ettiler?

ÜZEYİR ŞENLER – Ettiler, çünkü onlar Bekir beye karşı çok itaatkârdılar. İtiraz etmediler tabii, aksine kabul ettiler.

Ben dedim ki Milli İstihbarat teşkilatına girmek dedim bu teşkilatın içinde bulunmak…

ÜZEYİR ŞENLER – Deccaliyete, şeye..

– Süfyaniyete

ÜZEYİR ŞENLER –Hizmet etmektir.

– Çünkü daha 60 İhtilali yeni olmuş değil mi? 62 falan. Yine tarih ihtilalden birkaç sene sonra?

ÜZEYİR ŞENLER –Evet

–  Demirel iktidara gelmiş miydi acaba yoksa koalisyon zamanı mıydı?

ÜZEYİR ŞENLER – Onu tam hatırlamıyorum.

– Yani ihtilalden sonra askeri idarenin hâkim olduğu bir dönem. Yani hem liste istiyor hem de Milli İstihbarat’a kabiliyetli gençlerin sokulmasını mı teklif ediyor Bekir Berk?

ÜZEYİR ŞENLER – Evet

– Aynı toplantıda, aynı şeyde “Hem herkesin listesi belli olsun hem de kabiliyetli insanları belli edin listesini bulun onları devletin içine memur yapacağız, biz de devletin içinde bir yer alacağız” mı diyor çünkü yani

ÜZEYİR ŞENLER – Evet, evet

– Peki, Bediüzzaman’ın mezarı açılalı birkaç sene olmuş sizin anlattığınız zamana göre. Devlet ne olmuş da barışmış da bir sürü Nur talebesini Milli İstihbarat’a alacakmış? Değil mi?

ÜZEYİR ŞENLER – Bir kere şeriat ölçüsü içinde iman ve Kur’an hakikatlerini yaymak hizmeti birinci plandadır Risale’i Nur’da..

– “Bizde hafiyelik yok” dediniz yani

ÜZEYİR ŞENLER – Haa. Biz şimdi bu nasıl olacak bu ters bir iş

– Bu menfi hareket

ÜZEYİR ŞENLER –Menfi hareket. Ondan sonra..

– O üçü kabul etmişken siz itiraz etmiş oldunuz. Orada belki bir tartışma mı oldu yoksa

ÜZEYİR ŞENLER –Tartışma oldu oldu ama fazla değil. Çünkü Bekir Bey var ya başta, o bastırıyor. Ondan sonra ben de dikine gidiyorum! Neyse anlaşamadık, soğuk bir şekilde o konu bitti. 

– Bu teklifi orada yapıyor ve siz tartıştınız. Şu an hatırladığınız o şekilde ayrıldığınız şeklinde.

ÜZEYİR ŞENLER – Evet

– Evet, Tabii siz o zaman en mahrem meşveretlerin yapıldığı noktada iken, buna benzer meşveretler; en temel kararlarının alındığı toplantılara katılırken sonra ne oldu sizin süreciniz? Oradan sonra bir ayrımcılık yaşadınız mı?

ÜZEYİR ŞENLER – Tabii beni sessizce ekarte ettiler. Ekarte ettiler, hizmetten..

– Sonra o cereyan ilerledi..

ÜZEYİR ŞENLER – İlerledi..

– Gazete günlük gazeteye döndü vesaire..

ÜZEYİR ŞENLER – Artık önü alınamaz hale geldi. Halen daha alınamıyor.

BERK’İN CENAZE NAMAZINI VASİYETİ ÜZERİNE GÜLEN KILDIRDI

Bekir Berk, 14 Haziran 1992’de öldü. Kendi vasiyeti üzerine, cenaze namazını Fetullah Gülen kıldırdı.

KUTU:

BEKİR BERK’İN ÖZEL HARP’E DAHİL ETTİĞİ MEHMET FIRINCI, 50’LERDEN İTİBAREN
ZATEN BEDİÜZZAMAN’LA İLGİLİ İSTİHBARATÇILARA RAPOR VERİYORMUŞ.

İŞTE FETÖ’NÜN KANALINDA FIRINCI’NIN KENDİ AĞZINDAN İTİRAFI:

Mehmet Fırıncı, Bediüzzaman’ın yanında iken evin civarında bekleyen istihbaratçılara her gün iki kez düzenli olarak rapor verdiğini televizyonda kendisi açıklamıştı. Firari FETÖcü Erkam Tufan Aytav’la programa çıkan Fırıncı, Bediüzzaman’la öğle ve ikindi namazları sırasında iki kez görüştüğünü ve her görüşme sonrasında her gün istihbaratçılara 2 kez rapor verdiğini şöyle anlatmıştı:

İŞTE FIRINCI’NIN KENDİ AĞZINDAN AJANLIK YAPTIĞININ İTİRAFI:

“Şeyler emniyet. Ondan sonra her gün rapor yani. Ben her gün gelip gidiyorum Hz üstadın yanına. Bilhassa öğle ve ikindi namazlarını orada kılmak. Tabii beraber kılmak şey oluyor. Şeyler de, memur arkadaşlar da hemen beni çağırıyorlar orada kahvehanede bekliyorlar. Bir tanesi aşağıda bakkalda. Elhasıl biraz konuşuyoruz filan. Yahu nedir bu illa.. “Ya biz ne yapalım biz rapor yazmak mecburiyetindeyiz” diye elhasıl devamlı böyle şey oluyordu.

İŞTE O SKANDAL VİDEO:

İŞTE BEDİÜZZAMAN İSTANBUL’DA İKEN KENDİSİNİ ZİYARETE GELENLERLE İLGİLİ HAZIRLANAN RAPORLARDAN BİRİ:

Bu raporlarda isimleri listelenen ziyaretçiler Mehmet Fırıncı başta olmak üzere onun gibi Bediüzzaman’ın yanına yerleştirilmiş kişilerin raporlarıyla belirleniyordu.

Ahmet Akgündüz, tarafından kitap olarak yayınlanan Türkiye Cumhuriyeti Arşivleri’ndeki Emniyet’e ait raporlarda Bediüzzaman’ı ziyarete gelen insanların günlük olarak nasıl takip edildiği ve fişlendiği görülüyor.

MEHMET FIRINCI, AİLESİYLE PENSİLVANYA’DA GÜLEN’İN MİSAFİRİ OLMUŞ

Mehmet Fırıncı, 2005 tarihinde İngiliz eşi Mary Weld ve iki kuzeni ile birlikte Pensilvanya’da misafir olarak kaldığını da açıklamıştı. Fırıncı, dinler arası diyalog projesini Fetullah Gülen’den önce başlatmış bir isim. ABD’de Nur-The Light dergisini kuran Fırıncı, Vatikan yetkilileri Thomas Michel ve George Marovitch ile samimiyeti ile biliniyordu. Fırıncı, Mehmet Emin Birinci ile birlikte bu iki önemli papazı, “Hıristiyan Nur talebeleri” olarak tanımlıyordu.

Fırıncı’nın A Haber TV’ye bu ziyareti anlattığı bölüm:

Bekir Berk, Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile bir resepsiyonda. (En sağda Said Özdemir ve Kemalettin Özdemir’in yeğeni gazeteci, eski milletvekili ve Barla Platformu Başkanı Sait Yüce)

Bekir Berk, Mehmet Kırkıncı (Kırkıncıoğlu) ve Osman Demirci (en sağda)

Özel Harp Dairesi elemanı olarak Nurcuların içine sızdırıldığı ortaya çıkan avukat Bekir Berk ve Fetullah Gülen, İzmir Sıkıyönetim Mahkemesi tarafından tutuklandıktan sonra birlikte duruşmada.